Connectiviteit is meer dan samenwerken

Internet is in een stroomversnelling terecht gekomen, laat jouw fantasie de vrije loop over wat het zou moeten kunnen of wat je zou willen weten. Waarschijnlijk kan het technisch al. Het internet geeft altijd een antwoord op elke vraag. We zijn verbonden met bijna iedereen op onze planeet; complete regimes worden zelf ontmanteld onder invloed van de sociale internet media. Wat houdt de manager eigenlijk nog tegen, behalve marktbescherming en economische neergang, om zich met andere mensen en landen te verbinden?

Een snelle ontwikkeling is automatisch verbonden met specifieke problemen. Internet wordt nu vooral gebruikt als informatiebron en als communicatiemiddel. Informatie is er in overvloed, tot en met geheime diplomatieke overheidsrapporten.

Managers worden bedolven onder informatie en uit onderzoek is gebleken dat het omgaan met grote hoeveelheden informatie een negatief effect kan hebben. Allerlei sociale media, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook etc. staan eenvoudig tot onze beschikking, we moeten er echter wel mee leren omgaan, efficiënt omwille van ons timemanagement en functioneel. Onder andere Amerikaanse politici hebben zowel de voordelen (Barack Obama) als de nadelen (Anthony Weiner) rechtstreeks aan de sociale media van het internet te danken.

Door de mogelijkheden van internet, kan men in contact met de gehele wereld komen. Ons sociale instinct heeft er mede aan bijgedragen dat sociale media zich in een zo korte tijd zo snel hebben ontwikkeld. De mens een sociaal wezen dat anderen nodig heeft zich te ontwikkelen, of in ieder geval zal men door het omgaan met anderen zich sneller en kwalitatiever ontwikkelen.

Toch blijkt dat globaal werken en denken (connectief denken) in de praktijk nog niet zo gemakkelijk is. Multinationals worden nog steeds, ondanks de geavanceerde technische internetmogelijkheden, met inefficiënt opererende internationale teams geconfronteerd. De mogelijkheden van virtuele teams worden nog spaarzaam ingezet. Een strategisch communicatieplan met andere landen behoort eveneens tot de uitzonderingen waardoor kennisuitwisseling slecht van de grond komt.

De huidige generatie, die men als “globale generatie” zou kunnen betitelen, bewegen zich (technisch) gemakkelijk globaal, maar hoe zit het met de vaardigheden om met al die verschillende culturen om te gaan? In het algemeen is de internationale manager cultureel slecht opgeleid waardoor de mogelijkheden van een internetcommunicatie door het ontbreken van connectieve leiderschap competenties vaak te niet worden gedaan.

5 Leadership tips:

  1. Bepaal doelen, hoe je internet sociale media en virtuele communicatie kunt integreren in je werk en hoeveel tijd je hiervoor wilt reserveren.
  2. Accepteer mensen van andere culturen zoals ze zijn, respect voor andere culturen en waarden is de basis voor een goede samenwerking.
  3. Maak een plan hoe internationale communicatie en kennisuitwisseling te structuren.
  4. Wees je bewust dat de beste teamplayers gewone mensen zijn.
  5. Alleen mensen die een ideaal hebben accepteren makkelijker idealen van andere mensen.

Bekijk ook