Mini class les 1

1. Lees de inleiding

Vroeger was er de baas die alles besliste, die alles wist of vond dat hij alles moest weten en kunnen. Meestal praatte deze traditionele baas ook veel, in tegenstelling tot de Leider van de Toekomst die door zijn interesse zijn medewerkers leert kennen en hun talenten ontwikkelt. Anders gezegd: een
traditionele “baas” bouwt muren, terwijl een teamleider bruggen bouwt, binnen zijn team en met andere afdelingen. Een vroegere deelnemer: “Met deze visie in mijn hoofd ging ik automatisch anders leidinggeven”.

2. Kijk de verkorte podcast (ca. 5 min.)

Masterclass podcasts duren ca. 30 min. en zijn altijd beschikbaar om nog eens naar te luisteren.

3. Formuleer je concrete leerdoel

Schrijf je leerdoel als leidinggevende aan de hand van de podcast die je zonet hebt gezien.

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe je in de Masterclass bij iedere module je aantekeningen kunt maken.

4. Lees het E-book

Het E-book kan je ook downloaden en als naslagwerk gebruiken.

5. Voer de praktijkopdracht uit

Om opgedane kennis eigen te maken is de toepassing in de praktijk essentieel. Naast je eigen punt(en) krijg je bij alle modules ook van ons een praktijk opdracht.

6. Schrijf een praktijkverslag

Door een kort praktijkverslag van ca. 100 woorden te schrijven structureer je je ervaringen

7. Beantwoord de vragen en voer de tip uit

Een beetje bijzondere vraag: wat van een medewerkers´ lichaam was in de jaren 50 het belangrijkst?


Antwoord:de spieren, het werk was meestal erg zwaar en men maakte ook nog lange dagen.
Wat van een medewerkers lichaam is nu het belangrijkst?


Antwoord: De hersenen, medewerkers die zelf denken en zoeken naar de optimale kwaliteit creëren een innovatieve organisatie.
TIP
Maak van al je medewerkers een lijst van hun 5 sterkste talenten en vraag hen dit ook zelf te doen.
Ga samen zitten met je medewerkers om jou en hun lijstje te vergelijken en stel actiepunt(en) op.

8. Lees het leerblad

Je kunt het leerblad downloaden om je eigen naslagwerk op te bouwen.
Het leerblad geeft je een samenvatting van alle informatie van deze module.

9. Formuleer je Persoonlijk Ontwikkeling Punt (POP)

Door de podcast nog eens te kijken en alle informatie nog eens door te nemen krijg je een goed overzicht van deze praktijkmodule. Als afsluiting is het belangrijk om 1 concreet actiepunt te kiezen waar jij je leiderschap verder mee wilt ontwikkelen.

10. Schrijf in een zin waarom je deze POP hebt gekozen.

Om je met deze Miniclass een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat je allemaal in de gehele Masterclass krijgt, nu nog 2 extra verkorte podcasts

Overzicht alle Masterclass praktijkmodules

Deel 1: Leiderschap door teamwork
1. Ontwikkeling in leiderschap van 1950 – 2050.
2. De teamleider versus de traditionele ‘baas’.
3. De grootste fout in leiderschap.
4. Voorbeeldgedrag als leiderschap principe.

Deel 2: Delegeren & empowerment
5. Wanneer delegeren en wanneer empowerment?
6. Doelen formuleren om veranderingen te initiëren.
7. Motiveren door complimenten en waardering.
8. Controle als medewerker motivatie.

Deel 3: Coaching en feedback
9.   Talenten en ambities ontdekken.
10. Een constructieve mind-set: verandering door initiatief.
11. Het evaluatiegesprek en implementatie van doelen.
12. Coachen door tussendoelen.

Deel 4: Empathische communicatie
13. Vragen zijn de kroonjuwelen van een manager-coach.
14. Effectieve communicatie door een “Ja en …”-houding.
15. “Actief luisteren” in plaats van “luisteren”.
16. De invloed van lichaamstaal.

Deel 5: Managen van kritische situaties
17. De communicatie van beslissingen.
18. Hoe met fouten om te gaan?
19. De doelen van een vergadering.
20. Beïnvloeden ‘naar boven’ om ideeën te realiseren.

Deel 6: Feedback en zelfmanagement
21. Een correctiegesprek gebaseerd op transparantie.
22. Verantwoordelijkheden die niet kunnen worden gedelegeerd.
23.Herken conflicten op tijd en benader ze constructief.
24. Zelfmanagement als sociale competentie.

Bij het afsluiten van de laatste van de 24 modules zullen we je vragen van je belangrijkste ervaringen en ontwikkelingen een eindverslag te schrijven.
Na het inzenden van dit eindverslag krijg je van een van DLVDT- coaches een schriftelijke feedback en je certificaat toegestuurd.