Succes factoren voor cultuur transformatie

Algemeen

Vanuit het bepalen van de oorzaak die tot de cultuur transformatie moet leiden, is het belangrijk in de voorbereiding vast te stellen of het om een achterstand, verbetering dan wel om een vernieuwing gaat. In lijn met deze constatering moet men het proces definiëren dat op twee hoofdpijlers kan stoelen: een schoksgewijze of een geleidelijke cultuur transformatie, waarbij een stapsgewijze aanpak het meest effectief is. Voorts is gebleken, dat men beter niet over een cultuurverandering kan spreken. Dit roept snel een diskwalificatie op over het verleden, en daarmede weerstand op. De realiteit voor de meeste organisaties is dat men met het overgrootste deel van het vroegere personeelbestand de vernieuwing moet realiseren.
In het algemeen is het doel (visie) van het “de klant centraal stellen” het meest effectieve middel om de gewenste cultuur te realisaren.

Basisprincipes

 • Wie wil veranderen, moet eerst stil staan. Maak een goede analyse van de huidige situatie.
 • Ontwikkel een heldere visie en filosofie en vertaal deze naar prioriteiten en activiteiten.
 • Maak een verander-communicatie plan op basis van de gewenste cultuur.
 • Zet de klant centraal en vereenvoudig zoveel mogelijk de bedrijfsprocessen.
 • Kies voor een explosieve- en interactieve leiderschap stijl.
 • Doorbreek de hiërarchie, het management moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Een dienstverlenende klantgericht cultuur staat op gespannen voet met een hiërarchische cultuur.
 • Definieer normen en waarden en benoem vooral de non-values, oftewel wat beslist ongewenst is.
 • Meet onbetwistbare feiten, inclusief enkele gedragsregels.
 • Maak de resultaten en leer ervaringen zichtbaar en vier successen, hiermede versterkt men de gewenste culturele waarden en weet men wat belangrijk is.
 • Formuleer voor iedere medewerker performance doelen en vertaal deze naar concrete werkwijzen. Evalueer iedere medewerker tweemaal per jaar.

Kenmerken van leiderschapsgedrag

 • Wees vooral duidelijk en aarzel niet om beslissingen te nemen.
 • Communiceer met alle echelons in de organisatie en geef ruimte. Verklein de afstand tussen top en uitvoering. (Explosie management tijdens de verandering, daarna een connectieve managementstijl)
 • Leidinggevenden zijn proactieve coaches en zijn hier trots op.
 • Top leidinggeven moeten autoritair zijn als het gaat om het naleven van waarden.
 • Conflicten moet men als dialoog benutten om de nieuwe waarden te vestigen.
 • Communiceer de resultaten op en vier deze op creatieve wijze met zoveel mogelijk medewerkers.
 • Voorbeeldgedrag door te doen wat men zegt en dagelijks gedrag op basis van waarden is van significant belang.
 • De klant wordt steeds centraal gesteld bij het oplossen van problemen en vernieuwing van de bedrijfsprocessen.

Bekijk ook